O společnosti Hips, s.r.o.

Vážení přátelé,

vítejte na stránkách obchodní společnosti HIPS s.r.o. na kterých se budeme snažit o maximální zpřístupnění všech důležitých informací o sortimentu, který je předmětem naší obchodní činnosti.

Společnost HIPS s.r.o. působí na trhu již 20 let, byla založena v roce 1997 na základě dlouhodobých obchodních zkušeností majitelů. Jedním z důležitých faktorů vzniku společnosti byl požadavek vedení českého zastoupení nadnárodní korporace firmy HENKEL. Požadavek na kvalitní obslužnost českého nezávislého trhu v oblasti specializovaného velkoobchodu a cíleného oslovení trhu formou ambulantního prodeje.

Tato vize byla beze zbytku naplněna a naše společnost si vydobyla své nezastupitelné místo na trhu.

Úzká a dobrá spolupráce se společností HENKEL ČR spol. s r.o. pokračuje dodnes. Prošli jsme mnohými proměnami, které vždy reagovaly na vývoj na českém nezávislém trhu. Proto jsme v roce 2007 přešli na novou formu prodeje systémem obchodních zástupců. Došlo k dalšímu zkvalitnění služeb pro konečného zákazníka, kterým je maloobchod. Zároveň jsme se stali významným partnerem a prostředníkem pro velkoobchody v Čechách na Moravě a ve Slezsku.

Díky progresivnímu vývoji vyrostlo kolem nás, za dobu naší činnosti, několik kvalitních a spolehlivých, široko sortimentních drogistických velkoobchodů. Ti se tak stávají důležitým článkem v distribuci zboží ke konečnému spotřebiteli. S vývojem nezávislého trhu v České republice se nutně vyvíjí i naše společnost. Při dodržování společné strategie se snažíme zkvalitnit přístup a spolupráci s našimi partnery a zákazníky a uplatňovat nové metody obchodu na nezávislém trhu.

Proto se nyní soustřeďujeme s ještě větším úsilím na naši základní činnost, to je být kvalitním distributorem výrobků divizí pracích a čisticích prostředků, kosmetiky a lepidel ze skupiny HENKEL na českém nezávislém trhu.

Snažíme se to dělat pro Vás, pro naše zákazníky. Inovace v procesu prodeje je jedinou cestou pro udržitelnost nezávislého trhu.

I v dalších letech budeme zdokonalovat naše služby a upevňovat naši pozici na trhu.

Doufáme, že ke spokojenosti Vás všech.